Centru NATIONAL

DE Informare Publica

Sursa dumneavoastră de informaţii publice, consiliere, sprijin logistic,
promovare, în ţară şi în străinătate.

Despre NoiSub egida Centrului de Documentare şi Informare Publică desfăşurăm numeroase activităţi de interes public, la nivel naţional şi internaţional. Prin aceasta suntem utili comunităţii, cetăţeanului, instituţiilor publice şi oricăror alte entităţi cu responsabilităţi faţă de public.

Sursa dumneavoastră de informaţii publice, consiliere, sprijin logistic şi promovare, atât în ţară cât şi în străinătate.
Activităţile noastre sunt binevenite, în egală măsură, instituţiilor, cetăţeanului, comunităţii, mediului de afaceri şi altor categorii interesate

Punte de legătură în relaţia cu instituţiile publice


Am creat şi menţinem o permanentă legatură cu instituţiile publice de la nivel local şi central pentru a vă oferi informaţii autentice şi actuale.

Avem capacitatea de a iniţia noi contacte pe plan intern sau extern, pentru a soluţiona cererile dumneavoastră.


Bază de date şi informaţii cu caracter public la nivel naţional şi local


Deţinem o importantă bază de date cu informaţii privind:
• Instituţiile publice, indiferent de locul pe care-l ocupă în sistemul puterilor statului (vorbim despre competenţa,
actele, serviciile, procedurile şi elementele lor de contact)
• Drepturile şi obligaţiile publicului în calitate de persoană fizică sau juridică, din ţară sau străinătate;
• Orice alte entităţi ale căror activităţi sunt în relaţie cu publicul, indiferent de forma de organizare.Parteneri ai unor organisme internaţionale


Avem calitatea de membru cu drepturi depline al FOIA net - Freedom of Information Advocates Network – organizaţie cu reprezentare în peste 80 de state.
Sunem parteneri cu Uniunea Francezilor din Străinătate, organism cu apropae 100 de ani de existenţă şi cu o filiale
în peste 150 de ţări.
În prezent, avem niţiate contacte cu numeroase alte organizaţii internaţionale, la nivel regional sau global, în
vederea stabilirii de legături directe.Informaţii la zi din legislaţia naţională şi europeană


Suntem la curent cu noutăţile legislative. Pentru aceasta am stabilit un parteneriat cu prestigioasa Societate Comerciala Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A din Piatra Neamţ autorea cunoscutei aplicaţii de soft legislativ “Legis”. Avem legături directe şi cu alte instituţii sau organizaţii de specialitate din state care nu fac parte din Uniunea Europeană iar din punct de vedere logistic avem capacitatea de a ne informa din orice punct al lumii.Colaborari si parteneriate


Centrul de Documentare și Informare Publică are numeroase legături cu instituţii publice, asociaţii, organizaţii neguvernamentale şi agenţi economici din ţară sau străinătate, în calitate de partener,  membru asociat sau în relaţie de colaborare în diverse domenii.

Pe lista noastră figurează instituții precum Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția 
pentru Strategii Guvernamentale (în prezent Departament în cadrul Secretariatului General al Guvernului României), Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală – CRFCAPL Iaşi din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Instituția Prefectului județului Iași, Centrul Teritorial de Calcul Electronic Piatra Neamț, “Clubul Întreprinzătorului Român” sub auspiciile Băncii Transilvania, Asociația internaţională FOIANET (Freedom of Information Advocates Network), cu reprezentare în peste 80 de state ale lumii, Asociaţia UFE (Union des Français de l’Etranger – prezentă cu filiale în peste 140 de ţări), Asociaţia Obşească – Centrul de promovare a libertăţii de exprimare şi a Accesului la Informaţie “Acces-info” din Chişinău, Republica Moldova şi mulţi alţii.
La acestea adaugăm prezenţa imaginii şi preocupărilor noastre pe numeroase portaluri semnificative sub aspectul mesajului ori al conţinutului  de informaţii şi cu numeros public vizitator.

Un singur exemplu: unul din portalurile noastre, cel dedicat informării juridice, www.justitia-romana.org este situat pe primul loc, ca număr de vizitatori unici, la segmentul ONG, pe site-ul de monitorizare Trafic.ro

Invităm, pe cei interesaţi sau dornici de colaborare cu Centrul de Documentare și Informare Publică, să ne contacteze.

Servicii CDIPInformare publică


Pentru prima oară informaţiile de interes public au fost reunite, la nivel naţional, într-o bază comună, coerent sistematizată şi permanent actuală pentru a asigura la un înalt nivel calitativ cererile dumneavoastră .
Accesul la informaţii se realizează prin afişare pe portalurile noastre, prin lucrări tipografice şi alte forme de exprimare publică (în principal, întâlniri cu publicul şi prezenţă în mass media).
Răspundem, în mod oportun, la solictările venite prin poştă, telefon, fax, e-mail şi la întrebări puse pe forum.Indrumare si consiliere


În scopul de a lămuri pe solicitanţii serviciilor publice cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, şi de a le recomanda calea pe care să o urmeze a fost inclusă în activitatea noastră şi opţiunea de consiliere şi îndrumare. La cerere, asigurăm doritorilor şi o îndrumare de tip „pas cu pas”
Mijloacele de adresare sunt aceleaşi ca şi cele de lasecţiunea “informare publică”.
În calitate de operatori de date cu caracter înregistraţi la autoritatea naţională în domeniu asigurăm confidenţialitatea conţinutului mesajelor dumneavoastră.
Nefiind afiliaţi politic şi nici în slujba vreunei alte entităţi, garantăm o imparţialitate a punctului nostru de vedere.Rezolvarea unor cereri pe bază de mandat


Nu de puţine ori, indiferent de motiv, ne dorim ca anumite lucruri să fie făcute de altcineva în locul nostru, fără ca prin aceasta să se facă rabat de la calitate. Dată fiind experienţa noastră în administraţia publică ne exprimăm disponibilitatea de a desfăşura, la cererea dumneavoastră, activităţi pe bază de mandat.Întocmirea de lucrări de specialitate


Întocmim, direct sau prin colaborări, lucrări de specialitate precum chestionare, sondaje, analize, materiale de sinteză, studii cu diverse teme de interes public.
Credibilitatea noastră este susţinută, între altele, de complexa noastră bază de date, colaborările cu specialişti, posibilitatea de a ne adresa în mod operativ celor cu atribuţii în domeniu.Interfaţă comunicaţională


Asigurăm un flux informaţional între diverse entităţi. Transmitem şi preluăm mesaje cu conţinut public sau nesecret de la organismele centrale, regionale, judeţene, locale sau orice alte părţi interesate şi invers.Poartă de acces către mediul extern


Înlesnim, celor care nu domiciliază într-un anumit stat şi nu sunt familiarizaţi cu sistemul instituţional de acolo, ori din orice alt motiv accesul la instituţiile competente în a le rezolva cererile.
De asemenea. le stăm la dispoziţie cu diverse soluţii practice care să care să le uşureze efortul. Pentru aceasta am
creat un site distinct pentru relaţiile externe.

Proiectele NoastrePortalul Institutiilor Publice


Justitia Romana


Portalul, în cele peste 3200 de pagini, pune la dispoziţie întregul necesar de informaţii de interes public din România. În conţinutul său se regăsesc teme precum: “Tabloul instituţiilor publice”, “Actele şi serviciile instituţiilor publice”, “Drepturile şi obligaţiile publicului”. La acestea se adaugă secţiunile specializate pentru câteva domenii de interes, intitulate: “Cursuri online”, Pagina Şcolii” şi “Pagina asociaţiilor de proprietari”

www.institutii-publice.org

Informaţii privind toate instituţiile care reprezintă justiţia, sau care, sub o formă sau alta, au o anume implicare în universul acesteia.
Răspunsuri la întrebări legate de latura instituţională şi activitatea instituţiilor implicate în actul justiţiei.

www.justitia-romana.org
Public Info Romania


Localitati.org


Acest site este o fereastră deschisă publicului din ţară ori străinătate cu rolul de a mijloci accesul la instituţii competente în a le soluţiona cererile.

www.publicinfo-romania.org

În construcţie. Portalul va cuprinde, pentru fiecare localitate a ţării, informaţii cu caracter geografic, istoric, cultural, cât şi cele care privesc mediul de afaceri, rezultatele economice, oportunităţile locale, şi multe altele. Pentru exemplificare am atasat o pagina model


Cei care doresc să se alăture echipei noastre sunt bineveniţi.
Pentru fiecare solicitare venită din partea dumneavoastră vom oferi un răspuns care va include şi condiţiile de colaborare. Vă mulţumim!Semnătura electronică

Semnătura electronică, spre deosebire de semnătura olografă de pe un document digital, este un instrument care aduce o valoare probatorie mai mare, motiv pentru care este preferată în comunicarea între firme și dintre persoanele juridice ori fizice cu instituțiile statului.

Potrivit articolului 4, punctul 3, din Legea 455/2002 ”semnătura electronică reprezintă date în forma electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare”.

Aceasta are ca rol principal să garanteze faptul că o semnătură nu a fost folosită de o altă persoană decât cea îndreptățită. În plan secundar, dar la fel de important din punct de vedere juridic, oferă garanți că după atașarea ei pe un document digital, fișierul respectiv nu a suferit modificări ce nu pot fi depistate.

Atunci când în locul unei semnături electronice se folosește o semnătură olografă, aceste garanții dispar pentru că cea din urmă poate fi decupată foarte ușor de pe un document și atașată pe alte documente astfel încât acest lucru să nu se poată depista. De asemenea, chiar dacă nu este decupată, documentul semnat de mână și scanat ulterior poate suferi modificări nedepistabile cu instrumente convenționale sau chiar performante.

Valoarea legală a semnăturii electonice

Problema valorii legale a semnăturii electronice în raport cu cea a semnăturii olografe se pune din punct de vedere ad probationem și nu ad validitatem, adică atunci când vorbim de probarea și nu de valabilitatea unui document sau de capacitatea lui de a genera efecte juridice, pentru că dacă nu e vorba de un document solemn, simpla înțelegere (verbală) poate avea consecințe de natură juridică.

Pentru a avea valoarea probatorie a unui înscris sub semnătură privată, un document digital are nevoie de o semnătură electronică bazată pe un certificat digital calificat și să fie generată de un dispozitiv securizat. Cu alte cuvinte vorbim de o semnătură electronică extinsă.

O semnătură electronică simplă nu este la fel de securizată precum una extinsă și din acest motiv valoarea probatorie este mai mică, putând fi combătută mai ușor în instanță. Cu toate acestea, valoarea ei probatorie este mai mare decât ce a unei semnături olografe de pe un document digital. Am explicat mai sus de ce.

De unde se poate obține un certificat digital și cine poate folosi semnătura electronică

Certificatul digital și dispozitivul securizat de generare a semnăturii electronice pot fi obținute de la un furnizor autorizat. România e membră a Uniunii Europene, iar furnizorii de certificate digitale, autorizați în baza legislației române, sunt recunoscuți în state precum Cehia, Danemarca, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Suedia și Ungaria.

Semnătura digitală poate fi folosită de orice persoană pentru a semna în nume propriu un document digital sau în numele firmei la care e angajată ori care i-a dat un mandat în acest sens. Pentru a putea folosi semnătura electronică, aceasta are nevoie de o pereche funcțională formată dintr-o cheie publică și o cheie privată, obținută de la un furnizor acreditat de certificate digitale.

Unde poate fi folosită semnătura electronică și avantajele utilizării ei

Semnătura digitală poate fi atașată fișierelor obținute prin diferite programe informatice precum editoarele de text, foto, aplicațiile de calcul tabelar, programele de evidență contabilă etc. Aceste documente digitale semnate electronic pot fi folosite mai apoi în relația cu ANAF-ul, pentru a încheia contracte la distanță, unde mijlocul de comunicare este internetul, sau în orice alt scop se dorește.

Avantajele folosirii semnăturii electronice sunt imense. În primul rând, documentele primesc dată certă și oferă certitudinea că după ce au fost semnate nu au mai fost modificate, fără ca acest lucru să poată fi depistat. Comunicarea mai rapidă și mai sigură între angajați sau între aceștia și terți este garantată.

Folosirea ei aduce și avantajul că scutește angajații de deplasarea la instituțiile statului pentru a depune documente. Arhivarea este mult mai ușoară și se poate face economie de spațiu, în sensul că nu mai e nevoie de amenajarea unui spațiu clasic destinat acestui scop.

Informațiile necesare redactării acestui articol au fost preluate de pe siteul https://www.certsign.ro, site al furnizorui de servicii de certificare Certsign.ContactTrimite un mesaj:

Centrul de Documentare si Informare Publică este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 0028948/2013
 

Datele de contact ale centrului:

office@informare-publica.org
informare_publica@yahoo.com
0745.079.523
0720.352.505

Consultant It