Cluj-Napoca, 8 decembrie 2015
Scoate consilierul din umbră!
O campanie națională de monitorizare a activității consilierilor județeni
Centrul pentru Politici Publice din Cluj-Napoca, alături de
partenerii săi, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES (Sighișoara),
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă (Odorheiu Secuiesc) și
Centrul de documentare și informare publică (Iași) invită cetățenii
se alăture unei campanii pentru creșterea transparenței în Consiliile
Județene, în contextul alegerilor locale care vor avea loc în 2016.
Rezultatele unei analize a depunerii rapoartelor de activitate
la nivel național de către aleșii locali relevă următoarele concluzii:
conformarea consilierilor aleși în mandatul 2012-2016 și/sau al
consiliilor județene cu prevederile legale privind elaborarea și publicarea rapoartelor de activitate
anuală stipulate în Legea 215/2001, Legea
Administrației publice locale, este scazută
doar 40,73% dintre rapoarte pentru
perioada 2012-2014 au fost depuse.
Aproximativ o treime dintre aleșii locali nu
au depus rapoarte de activitate pentru
ultimii 3 ani de mandat. Mai mult, acestea
nu sunt accesibile cu ușurință cetățenilor -
pentru perioada 2012-2014, consiliile
județene au publicat din oficiu pe paginile de
internet doar 27,40% din totalul rapoartelor
de activitate care ar fi trebuit fie
disponibile, prin urmare 72,60% dintre
acestea nu sunt publicate online. Mai mult,
14 consilii județene nu au publicat niciun
raport de activitate pe paginile de internet
pentru toți cei 3 ani de mandat analizați:
Argeș, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin,
Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj
1
, Harghita, Ialomița, Maramureș, Prahova și Teleorman. De
asemenea, un sfert dintre consiliile județene din România au răspuns la solicitarea noastră depășind
termenul de 30 de zile lucrătoare prevăzut de Legea 544/2001.
Rapoartele de activitate, instrument în susținerea transparenței decizionale
“Se conturează o diferență între cele două tipuri de documente care se referă la aleșii locali la nivel
individual gestionate de Consiliile Județene: declarațiile de avere și interese (care funcționează ca
element de control, negativ) și rapoartele de activitate (care ar trebui funcționeze ca element de
informare, pozitiv). Regimul strict al sancțiunilor creat la nivel național în privința declarațiilor de avere
și interese, face ca (cu foarte puține excepții) acestea fie publicate din oficiu pe paginile web ale
instituțiilor. În fapt, rapoartele de activitate sunt considerate a fi documente cu statut secundar.(Conf.
1
Pe pagina de internet a Consiliului Județean Gorj se face trimitere către unele rapoarte de activitate, dar
legăturile sunt inactive
Contrar prevederilor legale
(Legea 215/2001),
6 din 10 rapoarte de
activitate ale consilierilor
județeni din România nu
sunt disponibile
Univ. Cristina Stănuș, Facultatea de Științe Socio-Umane, Univ. Lucian Blaga, Sibiu). Această situație
determină o calitate scăzută a democrației și actului de guvernare locală în ce privește transparența.
Scoate consilierul din umbră!
Accesând website-ul www.cenpo.eu, persoanele interesate pot afla care este situația din județul lor
cine sunt consilierii, câți dintre ei și-au depus rapoartele de activitate, care sunt orarul de audiență și
datele lor de contact
2
. De asemenea, cei care sunt curioși de activitatea unui consilier județean care nu
și-a depus raportul pot trimite o solicitare direct către Consiliul Județean ales.
____________________________________________________________________________________
Proiectul Cetățenie activă pentru o bună guvernare locală transparentă este finanţat prin granturile SEE 2009
2014, în cadrul Fondului ONG în România (www.fondong.fdsc.ro). Valoarea totală a finanțării este de 67,486.63 €.
Despre CENPO:
CENPO este o asociaţie neguvernamentală non-profit independentă, înfiinţată în 2003, care are ca scop principal
îmbunătățirea procesului de realizare a politicilor publice prin intermediul iniţierii unor cercetãri independente, al
intensificãrii mecanismului informaţional şi al facilitării dezbaterilor între diferiţi actori ai scenei publice.
Mai multe detalii despre proiect: www.cenpo.eu, email la adresa info@cenpo.ro, Tel. 0264.354455/0742-454940
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org
2
În măsura în care acestea au fost comunicate de către Consiliile Județene.